CelicArt Apartments na karti

Osobitost lokacije na kojoj se nalazi CelicArt Apartmani odlikuje se u iznimnoj prometnoj povezanosti sa ostalim dijelovima grada, te dostupnosti javnog prijevoza.


View CelicArt Apartments in a larger map

KML datoteka

KML je format koji se koristi za prikaz geografskih podataka u geo pregledniku, kao što je Google Earth, Google Maps, i Google Maps za mobilne uređaje.