Cijene noćenja

Cijena po apartmanu za jednu osobu:

Apartman 1 – 290 kn
Apartman 2 – 290 kn
Apartman 3 – 290 kn
Apartman 4 – 290 kn

Cijena po apartmanu za dvije osobe:

Apartman 1 – 350 kn
Apartman 2 – 350 kn
Apartman 3 – 350 kn
Apartman 4 – 350 kn

Mogučnost dodatnog ležaja u svim apartmanima – 120 kn

Za najam apartmana dulji od 14 dana 5% popusta.
Za najam apartmana dulji od 30 dana 12% popusta.
Za najam apartmana dulji od 60 dana 20% popusta